Σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για την οικονομική ανάπτυξη στην Τουρκία φέτος προέβη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), επικαλούμενη τις αυξανόμενες εξαγωγές και τη μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Προειδοποίησε, πάντως, για εντεινόμενους κινδύνους εξαιτίας της έντασης στο Ιράκ.

Στην τελευταία έκθεσή της, η EBRD εκτιμά πως η τουρκική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3% το 2014, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ρυθμό ανάπτυξης 2,5%.

Η εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2015 διατηρήθηκε αμετάβλητη στο 3,2%.