Πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ εμφάνισε τον Ιούλιο του 2014 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μειωμένο κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους είχε παρατηρηθεί σημαντική άνοδος του πλεονάσματος κυρίως λόγω της εισροής 1,5 δισεκ. ευρώ από την πρώτη δόση του Προγράμματος Αγοράς Τίτλων (SMP), η οποία είχε καταγραφεί στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Χωρίς την έκτακτη αυτή εισροή, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τον Ιούλιο του 2013, θα είχε διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του φετινού Ιουλίου. Τον Ιούλιο του 2014, άνοδο σημείωσε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών και περιορίστηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων. Αντίθετα, αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Πάντως, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 1,6 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,4 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο του 2013.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 211 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2013, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Επίσης, μικρή αύξηση κατέγραψαν και οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων. Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα των λοιπών αγαθών περιορίστηκε, δεδομένου ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 11,3%, ενώ αυξήθηκε και η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 472 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, αλλά και των ισοζυγίων μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων) και λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 14,4% αντανακλώντας άνοδο κατά 29,4% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 567 εκατ. ευρώ, ήταν δηλαδή μεγαλύτερο κατά 169 εκατ. ευρώ εκείνου της ίδιας περιόδου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και εισοδημάτων που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος και τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Ειδικότερα, όσον αφορά το εμπορικό έλλειμμα, η σημαντική αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, αλλά και καυσίμων, υπεραντιστάθμισε τη μείωση του ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές, δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές έμεινε σχεδόν στάσιμη. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 984 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 1,7 δισεκ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών αλλά και από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 13,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 20,8% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 534 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2,8 δισεκ. ευρώ, ήταν δηλαδή μικρότερο κατά 1,1 δισεκ. ευρώ από ό,τι την ίδια περίοδο του 2013, κυρίως λόγω του περιορισμού των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (SMP) τον μήνα Ιούλιο, όπως ήδη αναφέρθηκε.