Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην Ελλάδα, ειδικά σε ότι αφορά την αγορά προϊόντων, υπήρξε αξιοσημείωτη τα τελευταία πέντε χρόνια, υπογραμμίζει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι δεν υπ΄άρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Στην έκθεση, με τίτλο «η πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα» που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα,τονίζεται ότι η Ελλάδα επλήγη σοβαρά από τις επιπτώσεις της κρίσης, οι οποίες είχαν αρνητικό αντίκτυπο σε ότι αφορά τις καθυστερήσεις των πληρωμών, αλλά και στη δυνατότητα του δικαστικού συστήματος να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις.

Η Κομισιόν προσθέτει ότι η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών φαίνεται πως συνέβαλε στην αύξηση της διάρκειας επίλυσης δικαστικών υποθέσεων, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μέχρι το 2012 χαρακτηρίστηκε από έλλειψη φιλοδοξιών.

Στην παρούσα φάση, συνεχίζει η έκθεση, ένα ευρύ πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, το οποίο μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του συστήματος στο εγγύς μέλλον.

Για τις μεταρρυθμίσεις στον ψηφιακό τομέα, η Επιτροπή τονίζει ότι ναι μεν υπήρξε πρόοδος σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ωστόσο παρατηρείται επιβράδυνση σε ότι αφορά τη διάδοση του γρήγορου Ίντερνετ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τους δείκτες για την αξιολόγηση του ρυθμιστικού πλαισίου, η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι οι χώρες που προώθησαν περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις: Την περίοδο 2008-2013 οι δύο αυτές χώρες πρωταγωνίστησαν στην μεταρρυθμιστική προσπάθεια σύμφωνα με το δείκτη για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων του ΟΟΣΑ, σημειώνει η Επιτροπή.

Η έκθεση σημειώνει ότι Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, έκαναν πολλά για να μεταρρυθμίσουν την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο, εάν γίνει σύγκριση με χώρες όπως η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφορά γίνεται και στην εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού καταλόγου για την απλούστευση των διαδικασιών δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, η οποία συνέβαλε στο να περάσει η Ελλάδα από την 189η θέση στην 36η θέση, σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την επιχειρηματικότητα. Είναι η μεγαλύτερη βελτίωση που έχει σημειωθεί για οποιαδήποτε χώρα μεταξύ του Ιουλίου 2012 και του Ιουνίου 2013, επισημαίνει η Κομισιόν.

Για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, η Επιτροπή αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτή η πρόοδος ήταν άνιση μεταξύ των επαγγελμάτων και η περαιτέρω πρόοδος θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που εκκρεμούν, ώστε να υπάρχει ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας και παρακολούθηση της αποδοτικότητας των μεταρρυθμίσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στις 4 χώρες είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικά οφέλη σε ότι αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία αυξήθηκε από 4% στην Πορτογαλία στο σχεδόν 9% στην Ελλάδα, καταλήγει η Επιτροπή.

Η έκθεση τονίζει ότι ναι μεν έχουν εφαρμοστεί ήδη πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμιστικές αλλά ακόμη πιο πολλές έχουν υιοθετηθεί και θα πρέπει τώρα να εφαρμοστούν κατάλληλα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα οι οποίες μόλις ανακοινώθηκαν.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό», αναφέρει η Επιτροπή, η οποία διαμηνύει ότι τώρα που οι πιέσεις των αγορών έχουν εκτονωθεί οι χώρες αυτές θα πρέπει να παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες στην εφαρμογή μιας αποφασιστικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας.