Αισιοδοξία επικρατεί στην Ιταλία, καθώς ο νέος τρόπος υπολογισμού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κρίνεται θετικός για τη χώρα. 

Βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας, στο συνολικό ύψος του ΑΕΠ συνυπολογίζεται οι δαπάνες για την έρευνα, αλλά και ο ετήσιος τζίρος της παραοικονομίας, περιλαμβανομένης και της δραστηριότητας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ιταλικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Istat), με τον νέο υπολογισμό, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 58 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η σχέση ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώνεται, έτσι, από 3% στο 2,8%, ενώ το φορολογικό βάρος που «σηκώνει» ο κάθε Ιταλός πολίτης, από το 43,8% περιορίζεται στο 43,3%.