«Είναι προφανές ότι η ελληνική κοινωνία έχει φθάσει στα όρια της αντοχής της, καθώς περισσότεροι από τους μισούς πολίτες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Ο κ. Μίχαλος έδωσε στη δημοσιότητα τη δεύτερη για το 2014 ποσοτική έρευνα με τίτλο «Οικονομικό Βαρόμετρο», η οποία πραγματοποιείται κατ' εντολή του ΕΒΕΑ από την εταιρία ALCO, ενώ τα ευρήματά της επεξεργάζονται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΑ.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν αρχικά για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για τη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το 55% εκτιμούν ότι τα οικονομικά μέτρα αυτά δεν θα συμβάλουν στη μείωση των δαπανών, ενώ το 29% εμφράζει θετική άποψη. Δύο στους δέκα πάντως δεν ήταν σε θέση να εκφέρουν γνώμη για το συγκεκριμένο ερώτημα.

Σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας το 59%, θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προγράμματος, ενώ σε ποσοστό 26% το κρίνουν ως εφαρμόσιμο. Και σε αυτή την ερώτηση το 15% απάντησε ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη. 

Ενδεικτικό των οικονομικών δυσκολιών των πολιτών είναι ότι το 55% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι πλέον είναι αδύνατη η εκπλήρωση υποχρεώσεων ασφαλιστικής και φορολογικής φύσεως, ενώ μόλις 41% λέει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές. 

Σε ό,τι αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας περισσότεροι από δύο στους δέκα, δηλαδή το 22% των συμμετεχόντων, δηλώνουν αισιόδοξοι για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και το ποσοστό απαισιοδοξίας φτάνει το 57%, γεγονός που δηλώνει ότι υπάρχει σημαντικά μεγάλη μερίδα των πολιτών που πλέον διατηρούν θετικότερη στάση σχετικά με τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις. Επιπλέον και εξίσου σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού αβεβαιότητας των συμμετεχόντων, το οποίο κατέληξε στο 21%.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των προσωπικών τους οικονομικών, μόλις 20% των συμμετεχόντων δήλωσαν αισιόδοξοι, ενώ το ποσοστό απαισιοδοξίας των συμμετεχόντων διατηρείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας το 60%.

*Η έρευνα έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγμα 1.000 ενήλικων ατόμων από όλη την Ελλάδα, το χρονικό διάστημα μεταξύ 16- 18 Σεπτεμβρίου 2014.