Με το ποσό των 115 εκατ. ευρώ το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν πέρασε στον έλεγχο της εταιρείας «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ», θυγατρική του Ομίλου Πειραιώς, μετά τον πλειστηριασμό που έγινε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θυγατρική της Πειραιώς, υπό τον έλεγχο της οποίας είχε περάσει το νοσοκομείο, συμμετείχε στον πλειστηριασμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη του νοσοκομείου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών από τον χώρο της υγείας.

Στόχος του ομίλου Πειραιώς, είναι όταν βρεθεί υποψήφιος αγοραστής από τον χώρο της υγείας το νοσοκομείο να πωληθεί.