«Η ανάκαμψη της οικονομίας χωρίς τραπεζικό δανεισμό θα είναι ασθενής», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο κ. Στουρνάρας, σε ομιλία του στη Σλοβενία σε συνέδριο υπογράμμισε ότι «η ανάκαμψη χωρίς τραπεζικό δανεισμό αποτελεί μη βέλτιστο αποτέλεσμα από την πλευρά της οικονομικής πολιτικής, δεδομένου ότι, όπως έχει παρατηρηθεί από διάφορους μελετητές, η ανάκαμψη χωρίς τραπεζικό δανεισμό είναι κατά μέσο όρο ασθενέστερη από την ανάκαμψη με τραπεζικό δανεισμό».

Επίσης τόνισε ότι «Όσο πιο γρήγορα εξυγιάνουν οι τράπεζες τους ισολογισμούς τους, τόσο πιο εύκολα θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών, θα προσελκύσουν νέα κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές και θα παρέχουν πιστώσεις προς την οικονομία».

Τέλος, ο ίδιος πρότεινε σειρά μέτρων για την ανάπτυξη της αγοράς τιτλοποιημένων δανείων.