Αρχές Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα αρχίσει η εφαρμογή του νέου καθεστώτος απόδοσης του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις.

Με το νέο σύστημα οι επιχειρήσεις που δεν έχουν εισπράξει τον ΦΠΑ από πώληση ή παροχή υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένες να τον αποδίδουν στην εφορία. Παράλληλα και οι επιχειρήσεις που δεν τον έχουν εξοφλήσει δεν θα μπορούν να τον εκπέσουν.

Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται εντός ενός μήνα από τη συναλλαγή να τον αποδώσουν στην εφορία ανεξάρτητα εάν τον εισέπραξαν.

Σημειώνεται ότι, το μέτρο με βάση τη νομοθεσία ,αφορά σε πρώτη φάση επιχειρήσεις με τζίρο ως 500 εκατ. ευρώ.