«Η αύξηση της εγχώριας αποταμίευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των επενδύσεων και την αποτροπή εμπορικών ελλειμμάτων», εκτιμούν οι αναλυτές της Eurobank

Στο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας, οι αναλυτές σημειώνουν πως «η ελληνική οικονομία έχει το μικρότερο ποσοστό ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης των 12 (μέσος όρος 2000- 2013 στο 10%, ευρωζώνης των 12 στο 22%). Για να στηριχτεί το νέο υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης στις επενδύσεις (αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων) και στην ανταγωνιστικότητα (αποφυγή μελλοντικών εμπορικών ελλειμμάτων) θα πρέπει αναγκαστικά να αυξηθεί το εγχώριο ποσοστό αποταμίευσης».

Επίσης, αναφέρουν ότι η διατήρηση των υψηλών ρυθμών επένδυσης της περιόδου 2000- 2007 (24%), με δεδομένο το χαμηλό εγχώριο ποσοστό αποταμίευσης, κατέστη εφικτή μέσω της δημιουργίας συνεχών εμπορικών ελλειμμάτων (-12%), δηλαδή εξωτερικού δανεισμού.

TAGS