Αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς που επικρατεί στους δημόσιους υπαλλήλους στην Κύπρο εισηγούνται ξένοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες σε προκαταρκτική μελέτη που εκπόνησαν για την αναδιάρθρωση του τομέα.

Η μελέτη στηρίχθηκε σε μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε Βρετανούς εμπειρογνώμονες, μελέτες του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε άλλες πηγές.

Οι αλλαγές που προτείνονται αγγίζουν κυρίως το κρατικό μισθολόγιο, το σύστημα διορισμών και προαγωγών και το σύστημα αξιολόγησης στο δημόσιο και, με βάση τη δέσμευση που υπάρχει στο κυπριακό μνημόνιο, αυτές θα πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.