Στα δημοσιεύματα σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για μη καταβολή ΦΠΑ από τη γερμανική Hochtief απάντησε με ανακοίνωσή του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

«Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει τηρήσει και τηρεί όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του και ως εκ τούτου δεν οφείλει στο ελληνικό Δημόσιο ληξιπρόθεσμες οφειλές, ούτε από ΦΠΑ, ούτε από άλλους άμεσους ή έμμεσους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και δημοτικά τέλη», τονίζει ο ΔΑΑ.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις αναφορές για «οφειλές 500-600 εκατ. ευρώ ως εξοργιστικά εσφαλμένες, προϊόντα φαντασίας και ανυπόστατες» και δηλώνει πως επιφυλάσσεται για την προστασία κάθε έννομου συμφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία στην οποία το ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 55%, έχει τηρήσει και τηρεί όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του και από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, επιβάλλει σύννομα τον αναλογούντα ΦΠΑ επί όλων των υποκείμενων σε ΦΠΑ πωλήσεών του, και τον αποδίδει πάντα εμπρόθεσμα προς το ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, από το 2001 έως το 2013 έχει αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 84 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΑΑ επισημαίνει ότι έχει αποδώσει στο ελληνικό Δημόσιο διαχρονικά (2002-2013), με τη μορφή μερισμάτων, φόρων επί των μερισμάτων και ειδικών εισφορών, ποσό ύψους 1.038 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο δηλαδή μέρος των θετικών οικονομικών επιδόσεών του (της τάξεως του 74%) και συμβάλλει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς η προστιθέμενη αξία του για το σύνολο της ελληνικής ισούται με το 2,63% του ΑΕΠ της Ελλάδας.

Αναφέρεται στην ανακοίνωση χαρακτηριστικά:

«Επί της συγκεκριμένης νομικής διαφοράς, η οποία δεν αφορά στην κατασκευαστική εταιρεία Hochtief ή οποιαδήποτε θυγατρική της, ο ΔΑΑ, αφού κατέβαλε εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο προκαταβολές ύψους 46 εκατ. ευρώ που βεβαιώθηκαν από την αρμόδια ΔΟΥ για την περίοδο 1998-2012, ποσό το οποίο, λόγω των προσαυξήσεων, ανήλθε εν τέλει σε 167 εκατ. ευρώ συνολικά, τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, προσέφυγε σχετικά με τον καταλογισμό αυτόν, τον οποίο δεν αποδέχεται ως σύννομο, στα ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια και στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, ασκώντας όλα τα σχετικά δικαιώματά του. Ο ΔΑΑ θα ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και το νόμο, εφαρμόζοντας κάθε προβλεπόμενη σχετική διαδικασία».

Προστίθεται, ακόμα, πως η πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, στην οποία γίνεται αναφορά στα δημοσιεύματα, αφορά σε μέρος της συνολικής διαφοράς ποσού 12 εκατ. ευρώ, που έχει καταλογισθεί για τις χρήσεις 2004-2009, εκ των οποίων το 50% έχει ήδη καταβληθεί ως νόμιμη προκαταβολή.

«Είναι λοιπόν απορίας άξιον πώς σε μία εν εξελίξει δικαστική υπόθεση, η οποία δεν έχει κριθεί αμετάκλητα από τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια, το παραπάνω ποσό αυθαίρετα “πολλαπλασιάζεται” με αναφορές σε ποσά 500, 600, ή και παραπάνω εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες είναι εξοργιστικά εσφαλμένες, προϊόντα φαντασίας και ως εκ τούτου ανυπόστατες», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Τέλος, δηλώνει πως επιφυλάσσεται για την προστασία κάθε έννομου συμφέροντος, τόσο αυτού όσο και των μετόχων του, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού Δημοσίου.