Ως την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας περιέγραψαν τον τουρισμό της τελευταίας για σήμερα ενότητας του συνεδρίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών με θέμα Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής.

Όπως τονίστηκε ο τουρισμός απασχολεί ένα εκατομμύρια εργαζόμενους και συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας πάνω από 15%. Μάλιστα κρίνεται απαραίτητη η διασύνδεση του τουρισμού με τον κλάδο της Γεωργίας προκειμένου τα οφέλη από την άνοδο των αφίξεων να διαχυθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Στις προτάσεις που ακούστηκαν για την ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού τονίστηκε ότι απαραίτητη είναι η μόνιμη ύπαρξη του υπουργείου Τουρισμού σε κάθε κυβέρνηση όπως και η μόνιμη θητεία υφυπουργού.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για τον τουρισμό, τονίστηκε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός οργανισμού διαχείρισης του προορισμού. Όπως αναφέρθηκε πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού τομέα αποτέλεσμα της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Destination Management Organization).