Πάνω από το όριο των  2 τρισεκατομμυρίων ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος της Γαλλίας στο β΄τρίμηνο φέτος και διαμορφώθηκε στα 2,023 τρισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Insee) το χρέος αυτό, υπολογισμένο με τα κριτήρια του Μάαστριχτ, ανέρχεται στο 95,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ).