Θα ξεπεράσει το όριο του 100% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το χρέος της Ισπανίας το 2015 πριν αρχίσει να μειώνεται το 2017 σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού.

Το χρέος θα αυξηθεί στο 100,3% του ΑΕΠ το 2015, στο 101,5% το 2016, προτού μειωθεί στο 98,5% το 2017.

Οι προβλέψεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, που προβλέπουν τον συνυπολογισμό των παράνομων δραστηριοτήτων (λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πορνεία) στις εθνικές στατιστικές, θεωρώντας πως πρόκειται για εμπορικές συναλλαγές οι οποίες γίνονται «ελεύθερα», δηλαδή μεταξύ συναινούντων ενηλίκων.

Παράλληλα προσμετρώνται και οι δαπάνες για τους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης και του στρατιωτικού τομέα.