Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ, σε ΒΒ από ΒΒ-, προχώρησε ο Standard & Poor's, με τις προοπτικές να είναι σταθερές.

Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει πως ο ΟΤΕ δεν θα βρεθεί σε default, ακόμα και σε ένα υποθετικό σενάριο στρες που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Οι αναλυτές αποδίδουν την εκτίμησή τους αυτή στον ισχυρό ισολογισμό του ομίλου και τις υψηλές καταθέσεις του σε τράπεζες με καλή πιστοληπτική αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου ο Standard & Poor's είχε αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα από B- σε B.