Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενεύη με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και παρουσία του Γιάννη Βρούτση και υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Ο διεθνής οργανισμός σύμφωνα με πληροφορίες στηρίζει τις ελληνικές θέσεις σε ό,τι αφορά το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων και συμφωνήθηκε ότι δεν απαιτούνται αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σχετικά με τον συνδικαλιστικό νόμο, συμφωνήθηκε ότι δεν απαιτούνται αλλαγές στο πλαίσιο για κήρυξη απεργίας, ενώ θεωρήθηκε και το πλαίσιο για την κήρυξη ανταπεργίας («λοκ άουτ») εκ μέρους του εργοδότη.

Όπως κρίθηκε καθώς, η υπάρχουσα νομοθεσία κατοχυρώνει τα δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων.

Εκτιμήθηκε τέλος, ότι υπάρχουν ανοικτά ζητήματα στον συνδικαλιστικό νόμο, όπως οι συνδικαλιστικές άδειες και θέματα χρηματοδότησης των συνδικάτων, τα οποία χρειάζονται βελτιώσεις μετά από μελέτη και διάλογο.