Η απόφαση για τη δημιουργία καταλόγου επιχειρήσεων με σκοπό την άμεση κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο επιστροφή του ΦΠΑ υπογράφηκε Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαϊδου.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά σε συνδυασμό με την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική απόφαση:

  • Στον κατάλογο θα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κατά κύριο λόγο απαλλασσόμενες πράξεις ή πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, οι οποίες θεωρούνται ως εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου, με βάση την ανάλυση κινδύνου.
  • Οι επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά ορισμένα κριτήρια (όπως κυρίως μη ύπαρξη ή τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, μη διάπραξη αδικημάτων φοροδιαφυγής κλπ) και επομένως να έχουν επιδείξει αυξημένη φορολογική συμμόρφωση κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.
  • Ο κατάλογος των επιχειρήσεων καθορίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους, ενώ ειδικά για το 2014 θα καταρτισθεί άμεσα και θα ισχύσει για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 01.01.2014, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου είναι δυνατή, η διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή του ΦΠΑ σε περίπτωση ύπαρξης ισχυρών ενδείξεων παραβατικότητας της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση διενεργείται ετησίως δειγματοληπτικός έλεγχος του ΦΠΑ ποσοστού τουλάχιστον 10% των επιχειρήσεων του καταλόγου, μετά τη διενέργεια της επιστροφής.

Διαβάστε την απόφαση