Μειώθηκαν σημαντικά οι ανισορροπίες στο παγκόσμιο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανέφεραν αναλυτές του ΔΝΤ στην Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές, γεγονός που αποδίδεται στη συρρίκνωση της ζήτησης.

Σύμφωνα με την έκθεση διαπιστώνεται ότι το παγκόσμιο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εξισορροπεί, βοηθούμενο από τη συμπίεση της ζήτησης στις ελλειμματικές οικονομίες και την υποχώρηση της ανάπτυξης.

Αυτό έχει ως συνέπεια, η εξισορρόπηση να συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και έλλειψη παραγωγικότητας, όπως ειπώθηκε.

Μεταξύ άλλων σε συνέντευξη Τύπου, επισημάνθηκε ότι οι ανισορροπίες στο παγκόσμιο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκαν αρκετά, συγκριτικά μετά την κορύφωσή τους το 2006, με συνέπεια να μειωθούν οι «συστημένοι κίνδυνοι» για την οικονομία σε όλο τον κόσμο.

Σε ερώτηση που αφορούσε και την Ελλάδα, σχετικά με την υποτίμηση του ευρώ και αν θα ενισχυθεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υπερχρεωμένων χωρών-μελών της ευρωζώνης, διατυπώθηκε η άποψη ότι θα βοηθήσει (η υποτίμηση του ευρώ), όσον αφορά αυτό τον τομέα (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), προσθέτοντας ότι σε χώρες με ελλειμματικό ισοζύγιο συναλλαγών είναι ανάγκη να δοθεί βάρος στην «αναπτυξιακή εξισορρόπηση».

Επίσης, σημειώθηκε ότι αν παρατηρηθεί σταδιακή αύξηση της ζήτησης στην ευρωζώνη, τότε θα οδηγήσει και στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου συναλλαγών μερικών χωρών.