Θετικά μαντάτα επεφύλασσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε κεφάλαιο της έκθεσής του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook).

Οι παγκόσμιες ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από ένα τρίτο μετά την κορύφωσή τους, πριν από 8 χρόνια, και είναι πιθανό να παραμείνουν χαμηλότερες στο μέλλον, περιορίζοντας την απειλή για την παγκόσμια οικονομία επισημαίνει το Ταμείο.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες με μεγάλα πλεονάσματα - μία συνήθης κωδικοποιημένη αναφορά για τη Γερμανία - έχουν περιθώριο για περαιτέρω εξισορρόπηση των ισοζυγίων τους και για μεγαλύτερες δαπάνες για εισαγωγές, ώστε να βοηθήσουν τους εταίρους τους - Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία - που έχουν πασχίσει να μειώσουν τα ελλείμματά τους και να αντιμετωπίσουν την ανεργία.

Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι μεγάλο μέρος της μείωσης των παγκόσμιων ανισορροπιών οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση από τους καταναλωτές στις οικονομίες με ελλείμματα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, η οποία προκαλεί υψηλότερη ανεργία και χαμηλότερη ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Η μειωμένη ζήτηση των καταναλωτών στις πλουσιότερες χώρες πιθανότατα θα συνεχισθεί σε μεγάλο βαθμό, προβλέπει το Ταμείο, αλλά τονίζει ότι σε ορισμένες χώρες - ιδιαίτερα την Τουρκία, τη Βραζιλία και τη Νέα Ζηλανδία - μπορεί να αυξηθούν τα ελλείμματα των ισοζυγίων τους την επόμενη 5ετία, θέτοντας τις οικονομίες τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο μίας αιφνίδιας και επιζήμιας αντιστροφής των κεφαλαιακών ροών.

Χώρες με υψηλά εξωτερικά ελλείμματα, όπως οι ΗΠΑ, φλέρταραν πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007-2009 με τον κίνδυνο ξαφνικών και δυνητικά αποσταθεροποιητικών εκροών κεφαλαίων, εάν οι επενδυτές έχαναν την εμπιστοσύνη στις οικονομίες τους και στην ικανότητά τους να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Μετά την κρίση ανατέθηκε στο ΔΝΤ μεγαλύτερος ρόλος στον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας και στο να διασφαλίσει ότι οι ανισορροπίες δεν θα αυξάνονταν σε επικίνδυνα επίπεδα. «Η μείωση των μεγάλων ανισορροπιών στα ισοζύγια έχει περιορίσει τους συστημικούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία», αναφέρει το ΔΝΤ στην έκθεση, προσθέτοντας ότι οι ανισορροπίες είναι λιγότερο επικεντρωμένες τώρα στις μεγάλες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ και σε πιστώτριες χώρες, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.