Ανακάμπτουν σήμερα οι τιμές των κρατικών τίτλων, ύστερα από τη συνεχή υποχώρηση της τελευταίας εβδομάδας, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να υποχωρούν.

Πριν από λίγο, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε υποχωρήσει στο 6,4% από το 6,85% που έκλεισε χθες στο ΗΔΑΤ.

Συνακόλουθα, το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (με απόδοση 0,93%) περιορίστηκε στο 5,54%.

Αποκλιμάκωση στο 4,7% εμφάνιζε και η απόδοση του 5ετούς ομολόγου.

Η μεταστροφή του κλίματος στην αγορά ομολόγων αποδίδεται στη διαφαινόμενη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολόγων (ABS) και τα ελληνικά ομόλογα, παρόλο που τα τελευταία δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Κεντρικής Τράπεζας (η πιστοληπτική τους διαβάθμιση είναι πολύ χαμηλή).

Πάντως, σύμφωνα με στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης, οι μέχρι χθες εξελίξεις στην αγορά των ομολόγων δεν επηρεάζουν το συνολικό σχεδιασμό για τις νέες εκδόσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποχώρηση των τιμών οφείλεται στην προσπάθεια των επενδυτών να περιορίσουν τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένοι.