Ως θετική εξέλιξη αποτιμά μια περαιτέρω ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, μελέτη της Eurobank.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που υπογράφει ο Δρ. Πλ.Μονοκρούσος, «παρά την αύξησή του, λόγου χρέους-ΑΕΠ της Ελλάδας την τελευταία 5ετία, το δημόσιο χρέος της χώρας είναι σήμερα πιο βιώσιμο σε σύγκριση με το αρχικό σημείο αναφοράς (δηλ. το έτος 2009) και αυτό που θα είχε προκύψει χωρίς την υλοποίηση (ή τη μερική υλοποίηση) του υφιστάμενου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής».

Συγκεκριμένα, η επισήμανση αυτή συμπεριλαμβάνεται στα συμπεράσματα μελέτης του Δρ. Πλάτωνα Μονοκρούσου, επικεφαλής της Διεύθυνσης Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank που δημοσίευσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Λονδίνου (LSE, Hellenic Observatory, European Institute) τον Οκτώβριο 2014, με τίτλο "The Challenge of Restoring Debt Sustainability in a Deep Economic Recession: The case of Greece".

«Η βιωσιμότητα της δημοσιονομικής θέσης της χώρας θα βελτιωθεί περαιτέρω μέσω της παροχής ενός νέου πακέτου ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους από τους επίσημους δανειστές (OSI), θέμα για το οποίο οι επίσημες διαβουλεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής» επισημαίνει η μελέτη.

Σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες της τράπεζας, το εν λόγω πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει σημαντική επιμήκυνση του μέσου χρόνου ωρίμανσης των διμερών δανείων που έλαβε η Ελλάδα από τους εταίρους στην ευρωζώνη στο πλαίσιο του 1ου προγράμματος προσαρμογής, περαιτέρω μείωση του επιτοκίου των δανείων αυτών και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό, και πολυετή περίοδο χάριτος στις πληρωμές τόκων επί των δανείων αυτών.

TAGS