Στο 104,5% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος αναθεωρήθηκε το χρέος του Βελγίου.

Πριν το νέο υπολογισμό, το χρέος ανερχόταν στο 101,2% του ΑΕΠ.

Η αύξηση οφείλεται εν πολλοίς στις νέες μεθοδολογίες που κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας εφαρμόζουν εφεξής οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.