Αμετάβλητες στα 3,931 δισ. ευρώ παρέμειναν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες, έναντι 3,915 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων τον Αύγουστο ανήλθαν σε 745 εκατ. ευρώ, έναντι 742 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, από το σύνολο των 3,931 δισ. ευρώ, τα 2,260 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων, 873 εκατ. ευρώ των νοσοκομείων, 345 εκατ. ευρώ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 188 εκατ. ευρώ διάφορων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 265 εκατ. ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού.