«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται τώρα σε γερές βάσεις» εκτιμά η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, το εννεάμηνο που μόλις έληξε «χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακές ευνοϊκές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία».

«Η εκπληκτική πορεία του τουρισμού και των εξαγωγών αγαθών, ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο του 2013, η ανάκαμψη των επενδύσεων εκτός των κατοικιών και επίσης η ανάκαμψη των εισπράξεων από τη ναυτιλία (μετά από πενταετή πτωτική πορεία) και η σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης για τρία συνεχόμενα τρίμηνα επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης από το 2014 και τη προοπτική για σημαντική ανάπτυξή της από το 2015- με ταχεία μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας», εκτιμά η Alpha Bank.

«Η ανάκαμψη της οικονομίας λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν εξαλειφθεί πλήρως οι τεράστιες μακροοικονομικές ανισορροπίες που φαλκίδευαν τη λειτουργία της έως το 2009» προσθέτουν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται τώρα σε γερές βάσεις και ειδικότερα:

  • Στην ήδη σημαντική και επιταχυνόμενη αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου εκτός των επενδύσεων σε κατοικίες που ήδη αυξήθηκαν κατά 8,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2014.
  • Στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 5,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2014 και που αναμένεται να αυξηθούν με υψηλό ρυθμό και στο τρίτο τρίμηνο του 2014 με βάση την εντυπωσιακή ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και με τη σημαντική αύξηση των εσόδων από την ναυτιλία και από τις εξαγωγές αγαθών και λοιπών υπηρεσιών στο τρίμηνο αυτό.
  • Στη σταθεροποίηση και την επικείμενη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης η οποία ενισχύεται ουσιαστικά και από τη μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας στο οκτάμηνο 2014. Επισημαίνεται, η αύξηση των μισθών στο σύνολο της οικονομίας (εκτός του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών) κατά 1,0% στο πρώτο εξάμηνο του 2014 (σε στοιχεία διορθωμένα για την επίπτωση της εποχικότητας).
  • Στην ελαχιστοποίηση της πτώσης και τελικά στην σταθεροποίηση και της δημόσιας κατανάλωσης.
TAGS