«Χαοτικό» μπορεί να χαρακτηριστεί το αποτέλεσμα της καταγραφής των νόμων και των διατάξεων, που συνθέτουν το νομικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, καθώς το υπουργείο Εργασίας, ολοκληρώνει σταδιακά την κωδικοποίηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το υλικό το οποίο αποτυπώθηκε, καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1940 έως σήμερα και αφορά σε 80 υφιστάμενα και συγχωνευθέντα ταμεία, τομείς και κλάδους (κύριας ασφάλισης, επικουρικής, χορήγησης εφάπαξ, κάλυψης ασθένειας). Συνολικά, συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν 5.436 νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι. Επίσης συγκεντρώθηκαν 2.800 Δικαστικές Αποφάσεις και 26 Διατάξεις Κοινοτικού & Διεθνούς Δικαίου.

Για την καταγραφή, απαιτήθηκαν έως τώρα, 38.495 σελίδες νόμων, καταστατικών διατάξεων κανονισμών ασφάλισης και παροχών των ασφαλιστικών ταμείων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «από την κατάσταση αυτή έχαναν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι, ενώ οι μόνοι κερδισμένοι ήταν εκείνοι που ονομάζουμε ειδήμονες του ασφαλιστικού. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή θα εκπλαγείτε» σημείωσε ο κ. Βρούτσης προ ημερών στη Βουλή.

Πράγματι, ή έως σήμερα καταγραφή, επεφύλασσε εκπλήξεις, καθώς εντοπίστηκαν ειδικές φωτογραφικές διατάξεις, όπως αυτή που καθιερώνει διαφορετικό ύψος σύνταξης ΙΚΑ, αρκετά υψηλότερης σε όσους διετέλεσαν διοικητές του ταμείου τουλάχιστον για μία διετία.

Βρέθηκαν ακόμη, διατάξεις νομοθετημάτων που παραμένουν σε ισχύ έως σήμερα, ενώ αφορούν ζητήματα που έχουν ξεπεραστεί πολλές δεκαετίες πριν. Ανάμεσά τους, νομοθετήματα όπως ο κανονισμός περί εγκρίσεως προσωρινής αποτίμησης βασικών ειδών φυματικών ασφαλισμένων του ΙΚΑ που θεσπίστηκε σε μια εποχή που η φυματίωση βρισκόταν σε έξαρση στην Ελλάδα, το άρθρο 32 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ με τίτλο «Ασφαλισμένοι Ε. Λ. Κ. Α. Δ.» που προβλέπει την εξαγορά του χρόνου των ημερών εργασίας που αναγνωρίζονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπέρ των Ασφαλισμένων του Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δωδεκανήσου (Ε. Λ. Κ. Α. Δ.) ο οποίος έχει καταργηθεί από το 1951, αλλά και το άρθρο 99 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ που αφορά στη διαδικασία ασφάλισης των τεχνιτών μαθητών Μικτών Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως (Μ.Ο.Μ.Α.), η οποία έχει καταργηθεί από το 1992.

Σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 50% του έργου, το οποίο, σύμφωνα με το σχεδιασμό αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2015. Έως τον ερχόμενο Μάρτιο, αναμένεται να έχει παραδοθεί η ποιοτική αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και νομολογίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ακολουθήσει η εκπόνηση ενός Προσχεδίου Νόμου, του Κώδικα Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης για το υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο και τη θεσμική θωράκιση των αποτελεσμάτων του έργου.