Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, στο 46,8% επί του ΑΕΠ ανήλθε στα τέλη Αυγούστου 2014 το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών της χώρας.

Το χρέος είναι αυξημένο κατά 0,7% σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου.

Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ διαμορφώθηκε στα τέλη Αυγούστου στα 3,977 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 2,72 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε «εξωτερικό» χρέος (πιστωτές στο εξωτερικό), ενώ 1,27 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε «εσωτερικό» χρέος (πιστωτές στο εσωτερικό).

Είναι η πρώτη φορά από το 2009 που το υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί το ύψος του δημόσιου χρέους, καθώς τα τελευταία χρόνια περιοριζόταν μόνο σε στοιχεία για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, γνωστοποίησε και το δημόσιο χρέος όλων των προηγούμενων ετών, από το 2002.

Αναλυτικά:

Το 2002, το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ ανερχόταν στο 45,7% επί του ΑΕΠ, το 2003 στο 39,2%, το 2004 στο 37,6%, το 2005 στο 39,6%, και το 2006 στο 33,2% Το 2007 έπεσε στο 25,8% και το 2008 στο 23%. Το 2009 το δημόσιο χρέος ανερχόταν στο 26,2% επί του ΑΕΠ, το 2010 στο 27,2%, το 2011 στο 32%, ενώ το 2012 ανήλθε στο 38,3% και το 2013 στο 40,5%.