Η Παγκόσμια Τράπεζα θα χορηγήσει δάνειο ύψους 150 εκατ. δολαρίων στην Αλβανία με την προϋπόθεση πως θα αυξηθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15-20%.

Στην επιστολή του, ο διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός προβάλει το επιχείρημα πως θα πρέπει να μετατραπεί σε κερδοφόρα η δημόσια εταιρεία ηλεκτροδότησης OSHE και ζητάει την αύξηση αυτή στα τιμολόγια από το 2016.

Επισημαίνει, δε, πως θα πρέπει να αντανακλάται στις τιμές το πραγματικό κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος.