Αλλαγές στις συμβάσεις για τα κρατικά ομόλογα προτείνει σε έκθεσή του το ΔΝΤ.

Το Ταμείο δίνει έμφαση στη «δικαστική διαμάχη» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την περίπτωση της Αργεντινής, και προτείνει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν το κόστος των αναδιαρθρώσεων.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο δανεισμού του ΔΝΤ, αλλά και για ενίσχυση των «ρητρών συλλογικής δράσης», που περιλαμβάνονται στα περισσότερα κρατικά ομόλογα, καθώς και η αλλαγή στο λεγόμενο pari passu για «ίση μεταχείριση των πιστωτών».

Στη δικαστική διαμάχη για την Αργεντινή, όπως τονίζεται, σύμφωνα με την απόφαση του Αμερικανού δικαστή, η χώρα αυτή δεν δικαιούταν να πληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους ομολογιούχους εάν πρώτα δεν πλήρωνε τα hedge funds.

Στην έκθεση σημειώνεται ιδιαίτερα ότι «αδυναμίες» στις συμβάσεις κρατικών ομολόγων μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο προσπάθειες για ελεγχόμενη αναδιάρθρωση κρατικών χρεών και ότι το ΔΝΤ στηρίζει τη «συλλογική δράση» για την αντιμετώπιση τους.

Για τις εξελίξεις με την Αργεντινή, επισημαίνεται ότι αν τα δικαστήρια σε μελλοντικό στάδιο ερμηνεύσουν γενικότερα τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στη Νέα Υόρκη, τότε «υπάρχει σοβαρός κίνδυνος» η διαδικασία της αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών «να γίνει περιπλοκότερη».

Στο μεταξύ, σε μια άλλη έκθεση του ΔΝΤ επισημαίνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 26 Σεπτεμβρίου συζητήθηκαν οι τρόποι που το Ταμείο αξιολογεί τους κινδύνους και παρακολουθεί τις οικονομίες, σύμφωνα με τις ανάγκες των χωρών μελών.

Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι «η επιτήρηση θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις» και στην «καλύτερη παροχή συμβουλών» στον τομέα των πολιτικών ώστε να βοηθήσει τις χώρες να «οικοδομήσουν την αντοχή» και να «εξασφαλίσουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».