Τον Γιόζεφ Άκερμαν πρότειναν για μη εκτελεστικό πρόεδρο της Τράπεζας Κύπρου οι νέοι μεγαλομέτοχοι.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρεται ότι στόχος είναι να προστεθεί εξειδικευμένη χρηματοοικονομική γνώση και καλύτερη εκπροσώπηση των μετόχων στη διοίκηση της τράπεζας.

Η πρόταση θα εξεταστεί από την ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου στις 20 Νοεμβρίου. Όλα τα προτεινόμενα μέλη θα πρέπει να εγκριθούν από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Με βάση τους νέους κανονισμούς της ΚΤ, τα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών δεν πρέπει να έχουν πέραν των 13 ατόμων, εκ των οποίων αρκετοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι.