Φρένο στην πτωτική πορεία που ακολουθούσε τους προηγούμενους μήνες έβαλε ο δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500) και διαμορφώθηκε στο -6, έναντι -12 τον Αύγουστο, -14 τον Ιούλιο, -10 τον Ιούνιο, -9 τον Μάιο και -23 τον Σεπτέμβριο πέρυσι. 

Σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων - ερευνών "Interview", η ικανοποιητική βελτίωση του δείκτη, έναντι του Αυγούστου, αποδίδεται στο ότι είναι πολύ καλύτερη η αποτίμηση της παρούσας κατάστασης των επιχειρήσεων και ελαφρώς βελτιωμένες οι προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο. 

Επιπλέον, "καταγράφεται στατιστικά σημαντική βελτίωση και στο ερώτημα για τις προσλήψεις - απολύσεις με διψήφιο ποσοστό πρόθεσης προσλήψεων". 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ποσοστό 31% των επιχειρήσεων έκριναν ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι 22% τον Αύγουστο του 2014, ενώ το 34% χαρακτήρισε την κατάσταση ικανοποιητική. Υποχώρησε, δε, στο 35% (έναντι 43% τον Αύγουστο), το ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή. 

Σε ότι αφορά το επόμενο εξάμηνο. 23% εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι 22% τον Αύγουστο, ενώ στασιμότητα "βλέπει" το 46% (54% τον Αύγουστο) και επιδείνωση το 31% (από 24% τον προηγούμενο μήνα). 

Πάντως τα μηνύματα από το πεδίο της απασχόλησης είναι ενθαρρυντικά με ένα ποσοστό 12% των επιχειρηματιών της Β. Ελλάδας να δηλώνει την τάση του για προσλήψεις, έναντι 5% τον Αύγουστο του 2014.