Άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους, που από τα μέσα Ιουνίου είναι κλειδωμένα στην προβληματική τράπεζα Corpbank, πρέπει να αποκτήσουν οι πελάτες της τράπεζας, τονίζεται -μεταξύ άλλων- σε απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Επιτροπή για την Προστασία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα στη Βουλγαρία.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλει στη Βουλγαρία να εγγυηθεί τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, υπενθυμίζεται στα δημοσιεύματα του Τύπου που φιλοξενούν την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και την επιστολή που εστάλη από τους καταθέτες της τράπεζας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι ανώτερη των εθνικών νομοθεσιών των κρατών - μελών και γι' αυτό το λόγο οι καταθέσεις πρέπει να αποπληρωθούν από το κράτος σε διάστημα είκοσι ημερών από τη στιγμή που κηρυχθεί η πτώχευση της τράπεζας.

Στα ίδια δημοσιεύματα προστίθεται ότι στα σχέδια του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομίας βρισκόταν η επεξεργασία και κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για την πλήρη συμμόρφωση της βουλγαρικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο -υπογραμμίζεται- πρόκειται για ένα θέμα που πιθανώς θα απασχολήσει τη νέα κυβέρνηση (σ.σ. στη Βουλγαρία διεξήχθησαν την περασμένη Κυριακή εκλογές, με το GERB του Μπόικο Μπορίσοφ να κατακτά την πρώτη θέση).

Η Corpbank -μέχρι πρότινος τέταρτη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Βουλγαρίας- σταμάτησε να λειτουργεί στις 21 Ιουνίου 2014 εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας. Την ίδια μέρα τέθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας (ΒΝΒ) σε ειδικό καθεστώς εποπτείας, με μέγιστη περίοδο διάρκειας τους έξι μήνες. Σε αυτό το διάστημα θα διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι χρηματοοικονομικοί και νομικοί έλεγχοι και η πιθανή αναδιάρθρωση της Corpbank.

Έπειτα από την ανακοίνωση για παράταση της περιόδου εποπτείας μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Βουλγαρίας, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κρίση, ζητώντας από τη Βουλγαρία να αποκτήσουν άμεσα οι καταθέτες της Corpbank πρόσβαση στα χρήματά τους. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει προθεσμία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στη Σόφια να απαντήσει.