Σε διευκρινίσεις σχετικά με τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων UEFA Champions League και Europa League προχώρησε ο ΟΤΕ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση ο ΟΤΕ συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων UEFA Champions League και Europa League της τριετίας 2015-2018 και αναμένει τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής αυτής διαδικασίας από τη διοργανώτρια αρχή. 

Σε περίπτωση που συντρέξει γεγονός ή κατάσταση που χρήζει δημοσιοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ΟΤΕ ΑΕ θα προβεί έγκαιρα σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

TAGS