Ο σάλος που ξέσπασε με τη δημοσιοποίηση της εγκυκλίου για την φορολογία εταιρικών παροχών φαίνεται πως λύνεται με μια διευκρινιστική του υπουργείου Οικονομικών. 
 
Η διευκρινιστική ανακοίνωση του υπουργείου δεν διαψεύδει πως ο φόρος υφίσταται (έχει ψηφιστεί από το καλοκαίρι του 2013) αλλά πως μπορεί κάποιος να τον αποφύγει. 
 
Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Η εγκύκλιος αναφέρει πως:« Η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που γίνεται στους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης κατά 5 το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις καλύπτουν τη συγκεκριμένη παροχή στα προαναφερόμενα πρόσωπα με σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, κ.λπ.) ακόμα και πέραν του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου».
 
Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε το υπουργείο αναγκάστηκε να εκδώσει διευκρινιστική ανακοίνωση στην οποία διαψεύδει τον φόρο στα λόγια αλλά στην πράξη προτείνει πώς μπορεί κάποιος να αποφύγει τον φόρο (θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και φοροαποφυγή)... 
 
Έτσι στην ανακοίνωση ξεκαθαρίζεται λίγο θολά βέβαια πως φορολογείται το ποσό που υπερβαίνει το πρόγραμμα της κινητής και εφόσον το υπερβάλλον ποσό χρησιμοποιείται για προσωπικούς και όχι επαγγελματικούς λόγους. Στο τέλος δεν καταλήγει με την εξής παραίνεση: «Ακόμη και σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους του προγράμματος χρήσης ούτε το υπερβάλλον ποσό φορολογείται, με τη μόνη προϋπόθεση απλής βεβαίωσης του εργοδότη ότι και το υπερβάλλον αυτό ποσό αφορά σε επαγγελματική χρήση».
 
Πρόκειται λοιπόν για μια εφυέστατη μεταρρυθμιστική πολιτική κατά την οποία θεσπίζεται ένας νόμος κατ'επιταγή της μνημονιακής υποχρέωσης, ψηφίζεται γιατί αλλιώς δεν γίνεται ... αλλά στην καθυστερημένη αντίδραση βουλευτών κλπ το υπουργείο δίνει τη λύση με μια ανακοίνωση: Να πώς να αποφύγετε τον φόρο... και το μπαλάκι πάλι στους επιχειρηματίες...
 
Τ.Α.