Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από τη Βουλγαρία να επιτρέψει την πρόσβαση των καταθετών στους λογαριασμούς τους στην  προβληματική τράπεζα Corpbank.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλει στη Βουλγαρία να εγγυηθεί τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, υπενθυμίζεται στα δημοσιεύματα του Τύπου που προβάλουν την απάντηση της Κομισιόν, αλλά και την επιστολή που εστάλη από τους καταθέτες της τράπεζας.

Στην απάντηση τονίζεται πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι ανώτερη των εθνικών νομοθεσιών των κρατών - μελών και γι' αυτό το λόγο οι καταθέσεις πρέπει να αποπληρωθούν από το κράτος σε διάστημα είκοσι ημερών από τη στιγμή που κηρυχθεί η πτώχευση της τράπεζας.

Η Corpbank -μέχρι πρότινος τέταρτη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Βουλγαρίας- σταμάτησε να λειτουργεί στις 21 Ιουνίου 2014 εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας. Την ίδια μέρα τέθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας (ΒΝΒ) σε ειδικό καθεστώς εποπτείας, με μέγιστη περίοδο διάρκειας τους έξι μήνες. 

Σε αυτό το διάστημα θα διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι χρηματοοικονομικοί και νομικοί έλεγχοι και η πιθανή αναδιάρθρωση της Corpbank.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει προθεσμία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στη Σόφια να απαντήσει.