Τις επιφυλάξεις της για το προσχέδιο του προϋπολογισμού εκφράζει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.

Η Συνομοσπονδία η υπογραμμίζει την απουσία  συγκεκριμένων μέτρων και ελαφρύνσεων που θα ενισχύσουν την μικρομεσαία επιχείρηση.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, κατά την ΓΣΕΒΕΕ, δεν προοιωνίζεται μια σημαντική μεταβολή της οικονομικής πολιτικής το επόμενο έτος. 

«Παρά τις προβλέψεις για επιστροφή στην ανάπτυξη, η φιλοσοφία του προϋπολογισμού παραμένει στο πνεύμα της λιτότητας που υπαγορεύεται άλλωστε από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ 2015-2018), και από τον νέο σχεδιασμό των δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ (Δημοσιονομικό Σύμφωνο)» αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ.

Σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Συνομοσπονδία εκτιμά πως απουσιάζει εκείνο το ζητούμενο πλαίσιο άσκησης της οικονομικής πολιτικής, καθώς δεν προκύπτουν ούτε φορολογικές, αλλά ούτε και επενδυτικές πολιτικές που να ευνοούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

«Μάλιστα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προσχέδιο είναι υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της τριμερούς, καθιστά τις υποθέσεις αλλά και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου σχεδίου αρκετά επισφαλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υπουργείο αποφεύγει να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μένει στο επίπεδο των εξαγγελιών» όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ.