Πτωτικά κινήθηκαν τον Αύγουστο οι εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσειςτης ΕΛΣΤΑΤ,  η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.283,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3.926,7 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 16,4% .

Η μείωση είναι μικρότερη, της τάξης του 13%, αν στα στοιχεία δεν συμπεριληφθούν τα πετρελαιοειδή.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.052,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2.180,9 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% 

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η μείωση των εξαγωγών είναι μεγαλύτερη, της τάξης του 6,1%.