Οριακή ανάπτυξη 0,2% παρουσίασε η οικονομία της Γαλλίας στο γ' τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

Η πρόβλεψη παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με τον έκθεση του προηγούμενου μήνα.