Έκθεση - «φωτιά» έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Κομισιόν για τις μικρές επιχειρήσεις (SBA Facts), που παρουσιάστηκε σε σχετικό συνέδριο στη Νάπολη, σχεδόν το 1/3 των θέσεων απασχόλησης αλλά και της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας έχουν χαθεί από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 200.000, σύμφωνα με στοιχεία του 2013.

Όπως αναφέρει η έκθεση, η Ελλάδα έχασε 27% των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούν οι μικρομεσαίοι ή 630.000 και 33% της προστιθέμενης αξίας που παρήγαγαν, ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε περισσότερο από 200.000, καθώς σχεδόν 1 στις 4 μικρομεσαίες που υπήρχαν το 2008 έκλεισε.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, αναμένεται η συνολική απασχόληση να υποχωρήσει κατά ακόμη 106.000 θέσεις και να προστεθούν άλλες 40.000 «λουκέτα».

Η Ελλάδα  κατατάσσεται στη χειρότερη θέση έναντι του μέσου όρου της Ε.Ε. σε όλους τους επιμέρους δείκτες: δεύτερη ευκαιρία, διεθνοποίηση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενιαία αγορά, δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, ενώ στην έκθεση αναφέρεται ότι στην Ελλάδα παραμένει αδύναμη η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η έκθεση της Κομισιόν σημειώνει πως η χώρα μας εξακολουθεί να μην εκπονεί μελέτες για τις επιπτώσεις των νομοθετικών παρεμβάσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME Test), ενώ αναφέρεται ότι πρέπει να ληφθούν μόνιμα μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιολόγηση των πολιτικών. 

Εν τω μεταξύ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  διαπιστώνεται ανάκαμψη στον κλάδο των μικρομεσαίων, η οποία όμως «είναι άνισα κατανεμημένη και δεν ακολουθεί σταθερή τροχιά».

Βάσει των στοιχείων της έκθεσης, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο δύο ταχυτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις Βορρά - Νότου και των πρώην ανατολικών χωρών, ως απότοκο της διαχείρισης της κρίσης.