Από σήμερα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να ενταχθούν στο νέο καθεστώς ΦΠΑ.

Το Taxisnet έχει ανοίξει την ειδικη εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων ένταξης στο «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη».

Στη σχετική φόρμα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία:

1.Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
2.ΑΦΜ
3. Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών               
4.Ημερομηνία Δήλωσης
5.Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς         
6.Ετήσιος κύκλος προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου             
7.Κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου μέχρι την ημερομηνία ένταξης  
8.Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (συμπληρώνεται μόνο από νέες επιχειρήσεις)

TAGS