Την προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Trastor αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με στόχο την προστασία του επενδυτικού κοινού.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας από σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ενόψει ανακοίνωσης που σχετίζεται με την από 9/10/2014 δημοσιοποιηθείσα Δημόσια Πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της Trastor.

Επίσης, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των προϊόντων δανεισμού με υποκείμενο τίτλο τις μετοχές της εταιρίας.