Νέα «βουτιά» κατά 5,7% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, ενώ ειδικότερα η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών υποχώρησε περαιτέρω κατά 0,9%.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής:

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 5,7% τον Αύγουστο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2013, έναντι μείωσης 5,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 6,5%.

β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 0,9%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η πτώση στην παραγωγή ειδών ένδυσης (14,9%), µη μεταλλικών ορυκτών (10,8%) και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (53,7%). Επίσης πτωτικά κινήθηκε η παραγωγή και σε δέρματα- είδη υπόδησης (48,1%), τρόφιμα (1,3%), καπνό (5,3%) και κλωστοϋφαντουργικές ύλες (8,5%).

γ. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 18,1%.

δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 1,4%.

Εξάλλου, ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2013, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.