Τα πολυαναμενόμενα τέστ αντοχής των τραπεζών θα ανακοινωθούν στις 26 Οκτωβρίου το μεσημέρι. 

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης 130 τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Αυτή αφορά στην ενδελεχή εξέταση των ισολογισμών των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών -μεταξύ των οποίων και των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών: της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank- πριν η ΕΚΤ αναλάβει την τραπεζική εποπτεία τον Νοέμβριο του 2014.

Τα αποτελέσματα θα ανκοινωθούν στη διαδικυακή σελίδα της ΕΚΤ, ενώ τα αποτελέσματα για κάθε τράπεζα θα παρουσιασθούν σε τυποποιημένα υποδείγματα και θα κάνουν διάκριση μεταξύ των κεφαλαιακών ελλειμμάτων που διαπιστώθηκαν κατά την εξέταση της ποιότητας του ενεργητικού (Asset Quality Review, AQR) και των ελλειμμάτων που διαπιστώθηκαν με βάση το κύριο σενάριο και το δυσμενές σενάριο της άσκησης αντοχής (stress test).

Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν επίσης πρόσθετη σημαντική πληροφόρηση, όπως τις εκδόσεις που έκαναν οι τράπεζες στις κεφαλαιαγορές το 2014.

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority, EBA) θα ανακοινώσει την ίδια ημέρα τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής τραπεζών στις χώρες- μέλη της ΕΕ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι τράπεζες θα έχουν δύο εβδομάδες για να υποβάλουν τα σχέδιά τους στην ΕΚΤ, αναλύοντας πώς θα καλύψουν τα κεφαλαιακά ελλείμματά τους.