Προέχει η πιστή εφαρμογή του προγράμματος για την ελληνική οικονομία, εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank στο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

«Η επιτυχής λήξη των διαπραγματεύσεων με την τρόικα για την τρέχουσα εξέταση της πορείας προόδου του προγράμματος προσαρμογής έχει τεράστια σημασία για τη χώρα διότι θα εξασφαλίσει την εκταμίευση των εναπομεινουσών δόσεων της χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τη ζώνη του Ευρώ και από το ΔΝΤ. Θα επιτρέψει παράλληλα τη συνέχιση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης του ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων από τις αγορές τόσο για δανεικά όσο και για ίδια κεφάλαια που είναι σήμερα μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη και για την έξοδο από την κρίση» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζουν οι αναλυτές:

«Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση του Προγράμματος Προσαρμογής από την Ελλάδα συνέβαλε και στην πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να συμπεριλάβει και την Ελλάδα στο πρόγραμμά της για ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία, με βάση το οποίο η ΕΚΤ θα αγοράσει καλυμμένες ομολογίες και ομολογιακούς τίτλους που έχουν εκδοθεί με κάλυψη τραπεζικά δάνεια. Η Ελλάδα συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας υπολείπεται της ελάχιστης αποδεκτής από την ΕΚΤ, υπό την προϋπόθεση να συνεχίζει να ικανοποιεί τους όρους του προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης».

«Επομένως, για τους ανωτέρω λόγους» σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο «προέχει η πιστή εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όπως ακριβώς συνέβη το 2013 και το 2014, για την περαιτέρω αναβάθμισή της από τους οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης και για την εξασφάλιση πολύ καλύτερων όρων χρηματοδότησης τόσο από την ΕΚΤ όσο και από τις αγορές. Αυτή είναι η μόνη αναμφισβήτητη και πραγματική προοπτική που έχει σήμερα η χώρα μας για περαιτέρω επιτάχυνση της ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης της απασχόλησης και για οριστική έξοδο από την κρίση", εκτιμούν οι αναλυτές».

TAGS