Κάτω από τα 90 δολάρια/βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου, για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Οι τιμές του μπρεντ βρίσκονται σε καθοδική τροχιά τουλάχιστον 4 μήνες, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα παραμένουν άφθονα.

Σήμερα η τιμή του πετρελαίου μπρεντ βρίσκεται στα 89,90 δολάρια ανά βαρέλι, η χαμηλότερη τιμή από τον Ιούνιο του 2012.