Διαγωνισμό προκήρυξε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς για τη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση της συλλογής στερεών αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο 2014 έπειτα από τεχνικές, νομικές και οικονομικές μελέτες θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015.

Το οικονομικό αντάλλαγμα για τον ΟΛΠ θα ανέρχεται σε 9% επί των συνολικών εσόδων του παραχωρησιούχου, ενώ η συνολική δαπάνη εγκατάστασης και ετήσιας λειτουργίας σε 25,9 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός γίνεται μέσω της μεθόδου υπογραφής Σύμβασης Παραχώρησης επί έργου που θα κατασκευάσει σε δικό του χώρο ιδιώτης επενδυτής, ενώ η εγκατάσταση θα αποδοθεί στο τέλος της περιόδου εκμετάλλευσης ως πλήρης ιδιοκτησία στον ΟΛΠ ΑΕ.

Η χρονική διάρκεια παραχώρησης είναι συνάρτηση της επένδυσης και προσδιορίσθηκε βάσει οικονομικού μοντέλου (κόστος εγκατάστασης, κέρδος επενδυτή, κέρδος από ετήσιες προμήθειες στον ΟΛΠ) από την Ernst & Young (EY) σε 25 έτη.

Μέχρι σήμερα τους φακέλους της προκήρυξης έχουν λάβει 19 επιχειρήσεις, εκ των οποίων δύο υπέβαλαν ενστάσεις κατά ορισμένων άρθρων της διακήρυξης, οι οποίες με την παρουσία των ενιστάμενων συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και απορρίφθηκαν.