Λαχνούς του «ΣΚΡΑΤΣ» (ξυστό λαχείο) θα πωλούν από τον ερχόμενο Νοέμβριο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ενώ από τον Δεκέμβριο θα αναλάβουν και την πώληση του κρατικού πρωτοχρονιάτικου λαχείου. 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συζητούν με την «Ελληνικά Λαχεία ΑΕ» τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας για την αξιοποίηση του δικτύου των ΕΛΤΑ και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, τα ΕΛΤΑ θα αναλάβουν, μέσα από το πανελλαδικό τους δίκτυο, σε πρώτη φάση την πώληση λαχνών του «ΣΚΡΑΤΣ» και στη συνέχεια του κρατικού πρωτοχρονιάτικου λαχείου. 

Στις διαπραγματεύσεις, που είναι σε εξέλιξη, εξετάζεται να γίνεται μέσα από το δίκτυο των ΕΛΤΑ η διακίνηση του συνόλου των λαχνών της «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», όπως και η εξόφληση των κερδών από τα λαχεία

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η μελλοντική έκδοση λαχνών «ΣΚΡΑΤΣ» που θα πωλούνται αποκλειστικά από τα καταστήματα και πρακτορεία των ΕΛΤΑ και μέρος των εσόδων θα διατίθεται για την ενίσχυση κοινωφελών δράσεων. Στην κατεύθυνση εμπλουτισμού του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου, η συνεργασία ΕΛΤΑ και Ελληνικών Λαχείων αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία των ΕΛΤΑ.