Το βασικό σενάριο για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών εξηγεί σε ανάλυσή του ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό οι τράπεζες θα καλύψουν με ιδιωτικούς πόρους τα (κεφαλαιακά) κενά τους, όπως συνέβη στο πρώτο εξάμηνο του 2014, μετά τα stress tests που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος, παρά με προσφυγή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο έχει ακόμη διαθέσιμα ύψους 11 δισ. ευρώ. 

Όπως αναφέρει ο Fitch δεν προβλέπει καμία αλλαγή του αξιόχρεου B- των τραπεζών, το οποίο είναι ήδη πολύ χαμηλό, αλλά προσθέτει ότι «εάν προκύψουν κάποια πολύ σημαντικά κεφαλαιακά ελλείμματα από την αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού τους, τα οποία θα πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν βραχυπρόθεσμα με μέτρα αναδιάρθρωσης, τότε πιθανόν να υπάρξουν αρνητικές αλλαγές όσον αφορά την πιστοληπτική αξιολόγησή τους».

Πρόβλημα τα «κόκκινα» δάνεια

Σύμφωνα με τον οίκο, βασική πρόκληση για τις τράπεζες είναι η αντιμετωπίση των προβλημάτων του παρελθόντος, προσθέτοντας ότι έχουν βελτιωθεί οι μονάδες που έχουν συστήσει εσωτερικά οι τράπεζες για την ανάκτηση (δανείων), κάτι που εξηγεί εν μέρει εξηγεί τη δημιουργία λιγότερων νέων προβληματικών δανείων στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Ο Fitch επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να επιβαρύνονται από μεγάλα χαρτοφυλάκια προβληματικών δανείων, παρά την κεφαλαιακή ενίσχυσή τους και την πρόοδο που σημείωσαν με τα σχέδια συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσής τους. 

«Τα μεγάλα ποσά προβληματικών δανείων που δεν καλύπτονται από προβλέψεις καθιστούν τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες ευάλωτες στις εξελίξεις σε μία οικονομία που βελτιώνεται, αλλά είναι ακόμη πολύ αδύναμη», αναφέρει η ανακοίνωση. Τα προβληματικά δάνεια είναι μεγάλα και κυμαίνονταν στο τέλος του 2013 από το 29,7% της Εθνικής που είναι το χαμηλότερο ποσοστό έως το 45,6% της Alpha που είναι το υψηλότερο, αναφέρει ο Fitch. H κάλυψη των δανείων αυτών με προβλέψεις από τις τράπεζες στο ίδιο χρονικό σημείο ήταν χαμηλή, κάτω από το 47%. 

Τέλος, η αγορά ακινήτων συνεχίζει να κινείται πτωτικά, συμπιέζοντας δυνητικά περαιτέρω τις αξίες των ενεχύρων, σύμφωνα με τον Fitch. «Η εξασθένηση των πιστώσεων είναι πιθανόν να συνεχισθεί, αλλά βραδύτερα καθώς η οικονομία έχει πιάσει πάτο και αναμένεται να ανακάμψει με βραδύ ρυθμό. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης 0,5% το 2014 και 2,5% το 2015» καταλήγει ο οίκος.