Τη μετονομασία της σε GRIVALIA PROPERTIES και την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου που θα κυμανθεί στα €400-500 εκατ. ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank Properties, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου.

Η νέα επωνυμία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία, με μεγαλύτερη ανεξαρτησία και διευρυμένες προοπτικές ανάπτυξης, σε συνέχεια και της πρόσφατης αλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης, με ξένους επενδυτικούς οργανισμούς να κατέχουν σήμερα ποσοστό άνω του 72%.

Στόχος της μετονομασίας της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός δυναμικού brand name που μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της.

Για την επόμενη τριετία, η GRIVALIA PROPERTIES έχει καταρτίσει μια επιχειρησιακή στρατηγική που θα υποστηρίξει την ανάπτυξή της στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου επενδυτικού πλάνου ύψους €400-500 εκατ. Βασική επιδίωξη της εταιρείας για το διάστημα αυτό είναι και η αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, το οποίο ήδη απαρτίζεται από ακίνητα συνολικής επιφάνειας περίπου 620.000 τ.μ. σε Ελλάδα, Ρουμανία και Σερβία.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, σε βάθος τριετίας η GRIVALIA PROPERTIES έχει θέσει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

* Να αναπτύξει ένα ποιοτικό σύγχρονο χαρτοφυλάκιο αξίας άνω του €1 δις

* Να διαθέτει ενισχυμένη χρηματιστηρική αξία

* Να αναδειχθεί ως σημαντικός παίκτης στην αγορά επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι επενδύσεις που προγραμματίζονται από τη διοίκηση της GRIVALIA PROPERTIES θα κινηθούν στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

* Την αναζήτηση κτιρίων προστιθέμενης αξίας στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων (γραφεία, καταστήματα, αποθηκευτικοί και βιομηχανικοί χώροι σε περιοχές υψηλής εμπορικότητας)

* Την αξιοποίηση των ακινήτων του δημόσιου τομέα, των τραπεζών κ.α.

* Την υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης επιλεγμένων ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου για τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων, βάσει διεθνών προτύπων

Σημειώνεται ότι το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για την επόμενη τριετία θα υποστηριχθεί τόσο από ίδια κεφάλαια, όσο και από δανεισμό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την τελευταία πενταετία, η GRIVALIA PROPERTIES έχει καταφέρει να διατηρήσει το ποσοστό πληρότητας του χαρτοφυλακίου της σε επίπεδα άνω του 95%, καθώς έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση των συνθηκών στέγασης για τους μισθωτές της, στην απαλοιφή κόστους και στην αντιμετώπιση των μισθωτών ως συνεργατών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ο κ. Γιώργος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος της GRIVALIA PROPERTIES, στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου ανέφερε: «Το 2014 αποτελεί σημείο αναφοράς για τη GRIVALIA PROPERTIES, γιατί σε συνέχεια των θετικών μας αποτελεσμάτων, είμαστε έτοιμοι να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση μιας επιχειρησιακής στρατηγικής που θα προσφέρει αξία στους μετόχους, τους μισθωτές και τους ανθρώπους μας. Έχουμε ήδη καταρτίσει ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο, το οποίο θα υποστηριχθεί από σημαντικά κεφάλαια και πολύ προσεκτικές κινήσεις με έμφαση στην αγορά ακινήτων της Ελλάδας. Η GRIVALIA PROPERTIES υλοποιεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις, επιδιώκοντας να συνάπτει στρατηγικές και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες με τους μισθωτές της και όχι βραχυπρόθεσμες συμφωνίες. Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση εκμεταλλευόμαστε επενδυτικά την κυκλικότητα της αγοράς και εκτιμούμε ότι σε βάθος δεκαετίας η ανάκαμψη του κλάδου θα είναι πλέον ξεκάθαρα ορατή.»

TAGS