Κατά 4% αυξήθηκε το οκτάμηνο του 2014 η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η αξία των ΑΞΕ το οκτάμηνο του 2014 ανήλθε σε 1,22 δισ. ευρώ, έναντι 1,17 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Μόνο τον Αύγουστο του 2014, η αξία των ΑΞΕ ανήλθε σε 253 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από διπλάσια σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (στα 103 εκατ. Ευρώ).

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις βουλγαρικών εταιρειών στο εξωτερικό, η ΒΝΒ ανακοίνωσε ότι η αξία αυτών των επενδύσεων διπλασιάστηκε το οκτάμηνο του 2014, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013 και διαμορφώθηκε σε 228 εκατ. ευρώ, έναντι 115 εκατ. ευρώ.