Βελτιώθηκε η θέση των ελληνικών ομολόγων στις αγορές από το 2013, όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε δήλωση της, η ΕΚΤ τονίζει πως η απόφαση να μειωθεί το «κούρεμα» στο οποίο υποβάλλονται τα ελληνικά ομόλογα αντικατοπτρίζει την βελτίωση της θέσης τους. 

Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε, «το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων του Ευρωσυστήματος και υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των σχετικών νομικών πράξεων, να αναπροσαρμόσει το κούρεμα επί των ελληνικών κρατικών ομολόγων και των τραπεζικών ομολόγων που φέρουν εγγύηση της Ελληνικής κυβερνήσεως. Η απόφαση προβλέπει ότι τα παρόντα επίπεδα κουρέματος θα χαμηλώσουν, υπό το φως της συνολικής βελτίωσης της θέσης των ελληνικών κρατικών αξιογράφων από το 2013».

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, «η απόφαση υπόκειται στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την άρση των κατωτάτων ορίων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η απόφαση δεν θα έπρεπε να ερμηνευτεί ως μια αυτόνομη αντίδραση (ad hoc reaction) στην ένταση που παρατηρείται τελευταία στην αγορά. Αντιθέτως αντικατοπτρίζει την βελτίωση της θέσης αυτών των στοιχείων ενεργητικού (σ.σ. ομολόγων) στην αγορά στη διάρκεια του τελευταίου έτους», καταλήγει η γραπτή δήλωση του εκπροσώπου της ΕΚΤ.

TAGS